Hörselnedsättning och bemötande

Då en person har nedsatt hörsel så finns det oftast bra hjälpmedel att få. Idag använder sig många av hörapparater. Dagens hörapparater är snygga, moderna och mycket effektiva. Apparatens uppgift är bland annat att förstärka ljudet så att man kan höra bra ljud från omgivningen. Anpassningen sker individuellt för varje person och apparaten ställs in efter de personliga behov som finns. Ett annat hjälpmedel är en T-slinga som kan installeras i olika utrymmen för att inkludera personer med en hörselnedsättning bättre. En person med hörselapparat kan sedan koppla upp sig till T-slingan vilken sänder ut ljud från tillhörande mikrofoner. Eko plattor, ljudisolerande möbler eller annan ljuddämpande inredning kan också vara en effektiv tillgänglighetsåtgärd, eftersom de kan göra ljud mjukare och lättare att uppfatta. Eko kan nämligen bidra till att det är svårt att uppfatta vad som sägs. 

Då man bemöter en hörselskadad finns det även några saker som kan underlätta kommunikationen och göra den klarare. Det är till exempel lättare att följa med en diskussion då man pratar ansikte mot ansikte, eftersom röster vid försämrad hörsel lätt kan flyta ihop med annat bakgrundsljud. Det är också lättare att följa med en konversation om man inte täcker för munnen eller plötsligt vänder ryggen till personen. Då en person har en väl fungerande hörselapparat bör man komma ihåg att tala tydligt utan att höja röstens nivå märkbart, eftersom hörselapparaten funktion är att kompensera det som är svårt att uppfatta. Tecken som stöd kan också stödja kommunikationen med personer som hör dåligt. Teckenspråk är ett visuellt språk som används istället för eller som komplement till tal. Men i och med att det är väldigt svårt att veta vem som har en hörselskada eller är i behov av hjälpmedel, så kan det vara värt att överlag fundera över hur man kan kommunicera tydligare – både med vuxna och barn. 

Skapad av Luckan (2018) i samarbete med Svenska hörselförbundet r.f. och Johan Wikström Consulting Oy Ab

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Föreläsning om barnkultur

Skip to content