Lätt språk

Skapad av Luckan (2021) i samarbete med LL-Center vid FDUV.

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: En person som läser tidningen LL-bladet i Luckan och personer som bekantar sig med lättlästa böcker i FDUV:s bibliotek. I LL-Centers kontor ser man en redaktör som arbetar med LL-bladets artiklar vid en datorskärm och en annan anställd som omskriver olika texter till lätt språk.

Lätt språk handlar om allas rätt till information och kultur. Lätt språk är en form av språket där både innehåll, ordförråd och struktur har bearbetats så att det blir lättare att läsa och förstå jämfört med allmänspråk. Lätt språk riktar sig till  människor som har svårt att ta till sig information på allmänspråk.  

Orsaken till att man behöver lätt språk kan vara till exempel att man har en intellektuell funktionsnedsättning, att man är nyinflyttad och inte ännu kan språket eller  att man har afasi eller demens. Närmare 15 procent av Finlands befolkning  behöver lätt språk för att kunna läsa, eller förstå.  

Lätt språk är inte samma sak som klarspråk. Med klarspråk menar man klart och begripligt myndighetsspråk som riktar sig till alla. Lätt språk är mera förenklat och riktar sig uttryckligen till människor som har svårigheter med att läsa eller förstå.  Ofta talar man på svenska om lättläst också då man menar talat lätt språk, och ibland förkortas det LL.  

Det finns riktlinjer både för hur man skriver lättläst och hur man talar lätt språk. Finland och Sverige har varit föregångsländer när det gäller att utveckla lätt språk men numera är också många andra länder aktiva. Lätt språk har baserat sig mycket på erfarenheter bland dem som jobbar med det, men under de senaste åren har forskningen kring lätt språk också tagit fart i Finland.  

Allt fler myndigheter och organisationer i Finland har börjat satsa på lätt språk, vilket har ökat mängden lättläst samhällsinformation. Nyheter på lätt svenska erbjuds i Finland som papperstidning, på webben och i radio. Det finns ett stort utbud av lättläst litteratur på svenska både skönlitteratur och faktaböcker, och både böcker som är skrivna direkt i lättläst form och återberättade versioner av vanliga böcker.  

När man använder lätt språk når man ut till flera och får fram sitt budskap bättre. Då man gör språket mera tillgängligt får de som har svårt att läsa eller förstå, bättre möjligheter att vara delaktiga.  

Skip to content