Sinnen och sinnesupplevelser

Skapad av Luckan (2018) i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Västnyländska kultursamfundet

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Verkstad på LillaLuckan i Raseborg

Människan upplever världen genom sinnen. Människans fem sinnen är – syn, hörsel, lukt, smak och känsel. 

Synsinnet registrerar mycket information i omgivningen. Genom ögon ser man färger, former, rörelser, ljus och mörker. Allt annat är en kombination av dem. Av alla intryck vi tar emot är en väldigt stor del synintryck. 

Hörselsinnet registrerar olika typer av ljud och lokaliserar varifrån ljudet kommer. Hörseln har en viktig betydelse, speciellt i kommunikationen med andra människor. Genom upprepade erfarenheter med specifika och igenkänningsbara ljud kan bekanta ljud få en djupare betydelse för individen. 

Känselsinnet utvecklas tidigt. Känseln berättar om hur saker är formade och ser ut. Genom känselsinnet kan man bland annat uppleva beröring, tryck, smärta, kyla, värme och vibrationer. Med fingrarna kan man till exempel läsa punktskrift och taktila barnböcker eller få information om föremåls storlek, höjd, material och form. 

Med luktsinnet vi kan särskilja på tusentals olika lukter.

Smaksinnet ger människan förmåga att känna och skilja mellan smak som surt, beskt, sött och salt. Luktsinnet samarbetar med smaksinnet, då smak är en komplex mix bestående av olika faktorer som lukt, smak och känselsinnet. Dofter, lukter och smaker väcker minnesbilder, ger information och kan ge starka intryck. 

Alla sinnen är viktiga i sig för att man ska kunna kommunicera med andra och uppleva omgivningen, men man tänker sällan på dem förrän de slutar fungera. Ofta tas de för givna, men klarar man sig utan ett sinne? Ja det gör man. Då man inte till exempel ser eller hör, blir de andra sinnena desto viktigare. Dessa sinnen skärps då eftersom de används mera. 

Skip to content