Skrivtolkning

Skapad av Luckan (2020) i samarbete med Evantia, Finlands Dövas Förbund och Svenska hörselförbundet

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Skrivtolkning under ett evenemang & beställning av skrivtolkning

Skrivtolkning är en typ av live-tolkning genom att skriva vad som sägs. Att ha text som ett komplement till hörandet är till stor nytta när man har en hörselnedsättning och inte hör alla ord och bokstäver som sägs. Tolken fungerar som öron åt andra och skriver ner allt som hörs i tolkningssituationen. Skrivtolkning underlättar livet både för personer med hörselnedsättning och normalt hörande.  

En skrivtolk kan användas i många situationer. Det kan vara allt från studier, läkarbesök, fester och föreläsningar, till hobbyer, utlandsresor och guidningar. Oftast har skrivtolken med sig en bärbar dator att skriva på, men i vissa situationer kan man också använda papper och penna. Om det är en tolkning för större publik, kan man använda en videokanon och en skärm att projicera texten på.  

Tolktjänsten är avgiftsfri för dem som har ett personligt skrivtolksbeslut. När man fått sitt beslut bestämmer man själv när och hur man använder tolkning och man beställer tolken själv. Arrangörer för evenemang kan också anlita en skrivtolk till sina evenemang och därmed förbättra hörbarheten för alla deltagare. Som arrangör tar man själv kontakt med ett tolkningsföretag och beställer samt betalar för skrivtolkningen. Beställaren behöver inte tänka på utrustningen som behövs för tolkningen, det sköter tolken om. 

När man beställer skrivtolk är det viktigt att vara klar och tydlig med när och var tolkningen sker, och hurdant tillfälle det är frågan om. Ibland behöver tolkarna förbereda sig och för det mesta vill de vara på plats en stund före själva tillfället börjar, så att de kan sätta upp sin utrustning.

Skrivtolkning är ännu ganska okänt. Den visuella kommunikationen är speciellt viktig för personer med hörselnedsättning och kan också gynna många andra i vardagen. 

Skip to content