Tecken som stöd

Alla har rätt till språk! En del barn har så stora svårigheter i sin språk- och kommunikationsutveckling att man måste hitta andra vägar utöver talet för att kommunikation ska bli möjlig. Då är det bra att använda sig av tecken och bilder för att stimulera språkutvecklingen. Tecken som stöd bygger på de enskilda grundtecken som man använder i det finlandssvenska teckenspråket. Tecken som stöd är ett kommunikationssätt, inte ett eget språk. 

Användningen av tecken som stöd främjar talet hos personer som är sena med talutveckling, personer med språkstörning, hörande barn och personer med hörselskada. Också personer som lär sig ett nytt språk kan ha nytta av tecken under processen. Det är bra att fortsätta teckna ända tills man kan tala mer än vad man tecknar. När barnets tal är försenat borde barnets dagliga kommunikation partners använda tecken parallellt med sitt tal, eftersom barnen lär sig tecken via andra som använder dem.

Varför är det bra att använda tecken?

  • Tecken som stöd stöder talet och andra ljud bildningar.
  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal. Det är svårare att forma och få sagt orden. 
  • Tecken använder andra sinnen, man kan både se och känna orden.
  • Tecken ökar koncentrationen. 
  • Tecken kan hållas kvar längre än talade ord i tiden. 
  • Tecken är mer konkreta:
    BIL visar hur föraren vrider på ratten. BÅT visar hur båten gungar.
  • Det är lättare att minnas tecken än orden.
  • Stödtecken ger också en strategi av att kunna förstå hur det verbala språket är uppbyggt. Det vill säga att man tecknar nyckelorden i en mening. 

Det har även blivit rätt vanligt och populärt att använda ”babytecken” med småbarn, då de kan kommunicera i väldig tidig ålder via tecken. Vi lär till exempel babyn att vinka och det är ett tecken för ordet Hej. Så varför inte lära dem mer, och teckna mera i vardagen?

Skapad av Luckan (2018) i samarbete med teckenspråkshandledare Sandra Westerholm

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Sångstund och skolning med teckenspråkshandledare Sandra Westerholm

Skip to content