Flerspråkighet

Skapad av Luckan (2021) i samarbete med Helsingfors arbis, Svenska Teatern, KulturÖsterbotten och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. 

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Högläsning på olika språk hemma med småbarn och ett äldre barn som läser den tvåspråkiga boken ”Äventyret i Karleby” i sitt hem. Simultantolkning visas under ett seminarium på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt textning via en app på Svenska Teatern.

Idag talas det över ett hundra språk som modersmål i Finland. En stor del av världens befolkning talar flera språk redan i barndomen. För att främja flerspråkighet väljer också många vårdnadshavare att tala sitt modersmål med barnen eller placera barnen i dagvård på ett annat språk. En del talar minoritetsspråket hemma och majoritetsspråket i samhället. Olika språk kan kopplas till olika sammanhang, såsom skola eller hobbyer.  

Språk uppfattas ofta som isolerade separata system: svenska är ett språk, finska ett annat och så vidare. Transspråkande innebär att man löser upp dessa gränser och utnyttjar alla språkliga resurser när man kommunicerar. För att alla ska känna sig inkluderade är det viktigt att fundera på hur man kan stödja språkinlärning och främja flerspråkighet. Det är viktigt att utmana sin organisations och sina egna attityder och fördomar. Att använda flera språk parallellt betyder inte att man har dåliga språkkunskaper, utan att man utnyttjar sina språkkunskaper för att bli förstådd och kommunicera.  

Det finns olika sätt att inkludera språk. Man kan erbjuda flerspråkig information och marknadsföring, göra hälsningar och korta sammanfattningar på olika språk. Då möjligheten att ställa frågor och kommentera på flera språk aktivt erbjuds kan  det vara lättare att be om förklaringar och byta språk vid behov. Att hålla tal och  visuella presentationer på olika språk kan göra det enklare att följa med och färdigskrivna texter kan också sändas ut på förhand. Klarspråk och lätt språk gör  innehållet mer tillgängligt, medan tekniska lösningar som till exempel tolkning och simultantolkning innebär att alla får en möjlighet att delta på lika villkor. Med hjälp av textning från ett språk till ett annat, undertexter och skrivtolkning kan man se och höra ord samtidigt.  

Att fatta ett medvetet beslut om att arbeta flerspråkigt och inkludera flera språk gör verksamheten rikare och mer intressant för alla. Det är viktigt att inte överföra ansvaret för flerspråkigheten på de som lär sig nya språk eller behöver stöd för att delta. Då de som ordnar verksamhet tar ansvar för flerspråkighet och mångfald kan fler känna sig välkomna och delaktiga. Det skapar positiva attityder till nya språk, större förståelse för olika språks uppbyggnad och stärker samtidigt en persons språkliga och kulturella identitet.  

Skip to content