Högkänslighet

Skapad av Luckan (2022) i samarbete HSP Finland rf, Sveriges Förening för Högkänsliga och bildkonstnär Henrika Lax.

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: En person besöker Åbo stadsbibliotek och två personer håller ett planeringsmöte. I Leluliike Casagrande kollar ett barn tillsammans med en förälder på gamla leksaker.

Kulturlivet är mångsidigt och fyllt av många olika intryck.  För en person som är högkänslig är det viktigt att få tid att processa alla intryck för att få en betydelsefull upplevelse av kulturen. På vilket sätt kan då aktörer på kulturfältet beakta högkänslighet så att fler ska kunna delta på ett så meningsfullt sätt som möjligt?

Högkänslighet, eller HSP som står för Highly Sensitive Person, är ett medfött personlighetsdrag. Det uppskattas att var femte person är högkänslig. Nervsystemet hos personer som är högkänsliga är känsligare än genomsnittets. Det innebär bland annat att man lättare lägger märke till detaljer i sin omgivning, upplever starkt sina samt andras känslor och processar stimuli på djupet. 

En person som är högkänslig kan bli överväldigad av intryck. Man är ofta mera mottaglig än andra för både interna och externa intryck, vilket kan vara en styrka som blomstrar fram under rätta förutsättningar. Ifall mängden stimuli är alltför stor kan ens omgivning upplevas som stressande och överstimulerande. Det är viktigt att komma ihåg att alla högkänsliga personer fungerar på olika sätt. 

Högkänslighet kan beaktas i både planeringen och förverkligandet av olika evenemang och tillställningar. Inför en tillställning kan det för en högkänslig person underlätta att ha möjligheten att i god tid kunna förbereda sig. Tydlig och inbjudande information på hemsidor eller andra platser kan bland annat bidra till detta. I samband med en tillställning kan det även vara meningsfullt att få bekanta sig med arrangörerna eller andra medverkare för diskussion och återkoppling. Detta kan hjälpa med processandet av upplevelsen. 

Pauser och utrymmen som stödjer återhämtning är av stor betydelse. Ett lugnare tempo och en tillåtande atmosfär stödjer likaså. När det är möjligt kan det vara bra att begränsa mängden stimuli eller avlägsna onödiga sådana. (PAUS) Konkreta åtgärder kan vara till exempel justering av belysning och sänkning av ljudnivå. Ett alternativ är att erbjuda hörselskydd när ljudnivån inte kan kontrolleras. Ett mörkare utrymme kan också fungera när belysningen i övriga lokaler inte är justerbar. Andra åtgärder såsom doft-neutrala områden kan också bidra till en mer inkluderande miljö. 

Många lösningar gynnar inte bara högkänsliga personer utan kan även hjälpa andra. 

Skip to content