Kultur och traditioner

Kulturarv är kopplat till tradition och tro. Likabehandling och tillgänglighet handlar också om etnicitet och religion. Vilka fester man firar, vilken mat man äter när och hur, vad man klär sig i och hur man pryder gator och hem är kopplat till olika traditioner och religioner. Julen är väldigt synlig i det offentliga rummet i Finland. Kan man också skapa plats för andra traditioners fester, som Nouruz, Chanuka, Maslenitsa eller Ramadan?  

Religionsfriheten är viktig och handlar både om frihet att tro eller att låta bli att tro. Religionsfrihet och rätt till egen kultur går hand i hand. Religion och tradition uttrycker sig för många i berättelser, i festförberedelser, fastor och fester, i delade minnen och gemensamma stunder. Minoriteter i Finland som till exempel samer, judar, romer, ryssar, ortodoxa, somalier och buddhister blir ofta osynliga när majoritetskulturen och religionen är normen. Minoritetskulturerna hör till Finland och har mycket fint som vi alla kan glädja oss åt. Genom att läsa på och fråga, genom att tala respektfullt om religion, kultur och traditioner och ge utrymme för dem kan likabehandling och delaktighet främjas.

Att ha en arbetsgemenskap med kulturell mångfald bidrar till att arbetsplatsen blir mer medveten och tillgänglig. Det gäller att lyssna på kollegor vars språk, kultur och religion är i minoritet och att låta dem få vara med och fatta beslut och planera strategier, program och rutiner.  

Var specifik och fråga efter vilka fester och vilka traditioner som är viktiga, vilka dagar som man önskar ha ledigt och när man vill jobba mer, och när man vill jobba mindre. Dela också med dig av dina egna traditioner och uppmuntra kollegorna att dela med sig av sina. Glöggfest, Iftar och Chanuka är alla viktiga. Viktigt är att alltid respektfullt föra dialog för att inte exotisera andras kultur, medan den egna framställs som norm. Ingen ska heller tvingas att representera en religion eller en tradition. Samhällets mångfald, språk, kultur och religion kan firas i vardagen och till fest. En gemensam festkalender är ett sätt att ge utrymme för olika kulturer och religioner. Var lyhörd och undvik att lägga beslag på andras traditioner. Ge tid och utrymme för dialog som främjar delaktighet och tillgänglighet.

Skapad av Luckan (2021) i samarbete med Ad Astra och Västnyländska kultursamfundet / Luckan Raseborg.

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Ad Astras personal arbetar med festkalendern under möte och håller en sagostund för barn i LillaLuckan. Det mångkulturella sagoskåpet har skapats av konstnären Maria Sundell och producerats av Västnyländska kultursamfundet som upprätthåller Luckan i Raseborg.

Skip to content