Ljud och hörsel

Hörsel är ett av människans sinnen som har som uppgift att uppfatta ljud. En person som har bra hörsel kan mångsidigt uppfatta och sortera olika typer av ljud. Människor hör olika bra och hörselnedsättning är ett växande problem i samhället. Cirka 15 procent av befolkningen har idag någon form av nedsatt hörsel som påverkar dem dagligen. 

Det finns flera orsaker till nedsatt hörsel. Man kan bland annat höra dåligt på grund av olika skador eller så kan man ha nedsatt hörsel från födseln. Då man är döv hör man ingenting, men idag kan döva personer genomgå en operation för att – med hjälpmedel – kunna höra. En av de absolut vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel är idag buller. En bullerskada kan bero på en plötslig ljudsmäll, starkt ljud under en kortare tid liksom hög bullernivå över en längre tid. Buller finns runt oss hela tiden, på arbetsplatser, på daghem, inom idrotten, i hemmet, bland trafiken och så vidare. Buller förändrar innerörats sinnesceller, vilka kan återhämta sig om bullret inte varit för starkt eller pågått för länge.

Med andra ord, det är viktigt att skydda örat och ta hand om hörseln, speciellt barnens.

Skapad av Luckan (2018) i samarbete med Svenska hörselförbundet r.f. och Johan Wikström Consulting Oy Ab

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Promenad i skogen, lässtund på biblioteket och handboll i Karis idrottshall


Skip to content