Syntolkning

Skapad av Luckan (2019) i samarbete Syntolkning Nu, Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Svenska Teatern

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Syntolkningskurs och syntolkning under föreställningen Hans och Greta på Svenska Teatern

Syntolkning handlar om att berätta vidare om det som händer på teaterscenen, i filmen eller vid en annan tillställning, då någon har en synnedsättning eller vill ha stöd i att ta in eller tolka helheten. Syntolkens uppdrag är att kort och koncist berätta det som inte sägs genom att placera den som inte ser i tid och rum, beskriva gester och miner, samt konkretisera det outtalade.

Syntolkning kan vara inspelat eller göras i stunden på plats. Syntolkning kan användas i princip i vilken föreställning eller aktivitet som helst, bara rätt teknik och kunskap finns. En syntolk tolkar inte bara under själva evenemanget utan gör också ett stort och viktigt förarbete inför själva syntolkningen. Syntolken möter bland annat upp gruppen eller personen en stund innan evenemanget börjar och delar ut hörlurar. Hörlurarna tar trådlöst in det som syntolken berättar i en mikrofon. Volymen kan justeras enligt eget tycke och den stör inte övrig teknik. Syntolkning kan göras med eller utan teknik, både av en professionell syntolk eller en vän. Förarbetet kan också vara att boka biljetter, så att de som har en synnedsättning får sitta på en bra plats. Syntolkning förutsätter kännedom om programinnehållet och om själva utrymmet. Då det är möjligt, koordinerar man också ofta ett möte mellan de som får syntolkning och de som står på scenen eller håller aktiviteten. Publiken kan på förhand få känna på föremål, som kommer att beskrivas under syntolkningen.

Förutom att berätta om vad som händer på scenen eller under aktiviteten berättar syntolken även om annat som sker runt omkring. Det händer alltid oväntade saker var man än är och den som har en synnedsättning är även med i situationen och i sammanhanget, på samma villkor som alla andra. Känslan av delaktighet är viktig och det är det som gör skillnaden mellan en inspelad och live-syntolkning.

Skip to content