Teckenspråk och teckenspråkstolkning

Skapad av Luckan (2019) i samarbete med Finlands Dövas Förbund, Finlandssvenska teckenspråkiga, Svenska hörselförbundet, Ursa Minor, Viittomakielialan Osuuskunta Via och Teater Taimine

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Teckenspråkstolkning under Barnfesten på Annegården och föreställningen Jakten på det försvunna ljudet

Teckenspråk är visuella språk, som framför allt används av döva personer eller personer med någon form av hörselnedsättning.

Idag finns det hundratals teckenspråk i världen. Att det finns flera olika tecknade språk är lika logiskt eller ologiskt, som att det finns flera olika talade språk. En vanlig missuppfattning är att det finns ett internationellt teckenspråk som används av alla döva i världen. Det finns däremot internationella tecken, som är inspirerade av olika teckenspråk. I Finland finns två teckenspråk – det finska och det finlandssvenska teckenspråket. De är nära besläktade med varandra. Språken grundar sig inte på talad finska eller svenska men har påverkats av dem. I finlandssvenskt teckenspråk märks svenska inslag, till exempel genom svenska munrörelser och begrepp. På motsvarande sätt förekommer inslag av finska i det finska teckenspråket. Precis som i talade språk finns det dialekter också i tecknade språk. I finlandssvenskt teckenspråk är det till exempel skillnad på hur man tecknar i södra Finland och i Österbotten. 

Döva har subjektiv rätt till teckenspråkstolkning och också personer med någon annan typ av hörselnedsättning kan beviljas det. Tolkning används i väldigt olika situationer, det kan till exempel vara fråga om en släktfest, en föreställning, ett läkarbesök eller tolkning på arbetsplatsen. Teckenspråkstolkning går att göra i princip var som helst, när en döv person eller någon med hörselnedsättning ska delta eller sköta ärenden med personer som inte kan teckenspråk. Teckenspråkstolkning kan bokas av olika företag, av användaren själv eller av till exempel den som arrangerar ett evenemang. En teckenspråkstolk förmedlar all information mellan det talade och det tecknade språket. Via teckenspråkstolkning har döva möjligheten att delta mer jämlikt i ett hörande samhälle, det vill säga ett samhälle där de flesta använder talade språk och inte tecknade.

Skip to content