Tillgänglig kultur

Skapad av Luckan (2018) i samarbete med Kultur för alla, Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri. 

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Besök i konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna nämns rätten till att ta del av kultur och konst. Ibland kan ändå trösklarna till kulturen vara så höga att en del personer lämnas utanför. Det kan handla om allt från konkreta trösklar och trappor i den byggda miljön till språkbarriärer, ekonomiska eller sociala hinder, eller avsaknaden av till exempel tolkning på teckenspråk. För att rätten till kultur ska uppfyllas måste konsten tillgängliggöras. Ökad tillgänglighet gagnar oss alla – med eller utan funktionsnedsättning – men hur går man då tillväga för att göra ett evenemang eller ett kulturobjekt tillgängligt? 

Tillgänglig kommunikation är ett viktigt grundelement i planeringen och tillgänglighetsarbetet. En konstupplevelse börjar långt innan besökaren tar del av verksamheten, den börjar redan då personen planerar sitt besök. Tydlig information om tillgängligheten hjälper besökaren att avgöra om hur lätt det är att röra sig i utrymmet och använda sig av olika tjänster. Information om det som inte är tillgängligt är även bra att ha synligt – och viktigt är att det finns information på olika språk. 

Tillgänglighet handlar också bland annat om hjälpmedel och den byggda miljön. Många hjälpmedel och tillgänglighetslösningar är rätt lätta att förverkliga och kräver inte stora investeringar. Det kan handla om utlåning av olika slags hjälpmedel såsom rullstol, förstoringsglas, taktila kartor eller t.ex. audioguider med syntolkning. I ett utrymme som är tillgängligt kan de som tar sig fram med rullstol eller barnvagn röra sig obehindrat. Det gäller såväl ingången till själva huset som de publika och personalens utrymmen. Besökares behov är beaktade genom till exempel hissar, skyltning och hörselslingor samt tillgängliga och könsneutrala toaletter. För att göra kulturupplevelser tillgängliga för personer med en synnedsättning behövs bland annat syntolkning samt olika taktila lösningar. På ett museum kan det handla om att besökare med en synnedsättning får med vita handskar känna på ett urval skulpturer. 

Och till sist personalen. Dessa är i en nyckelposition; de spelar ofta en viktig roll när det handlar om att göra kulturen tillgänglig för alla! En öppen attityd, vänligt bemötande och kunskap om olika specialbehov är ett steg på rätt väg. Genom olika verkstäder, samtal eller guidningar kan personalen ge besökarna verktyg för att ta del av konstverket oberoende av funktionsvariation eller bakgrund.

Skip to content