Webbtillgänglighet

Skapad av Luckan (2022) i samarbete med Kultur för alla, Förbundet Finland Svenska Synskadade och Lärkkulla Music.

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Användare besöker olika webbplatser med olika tillgänglighetsåtgärder, så som tillgangligthetskrav.fi, kulturforalla.fi, ll-bladet.fi och tillgangligt.fi. Sakkunniga arbetar med digitala tjänster och i en studio filmas en teckenspråkig introduktionsvideo för en webbplats.

Webbtillgänglighet är en jämlikhetsfråga. Idag finns direktiv och en lag gällande webbtillgänglighet och tillhandahållande av digitala tjänster. Målet med direktiven och lagen är att alla ska kunna ta del av digitala tjänster, innehåll och media på webbplatser eller applikationer.

Webbtillgänglighet kan främjas på flera sätt. Tillgängliga digitala tjänster är tekniskt felfria och navigeringen är logisk. Med hjälp av rubriker och underrubriker skapas logik och struktur för användaren. Användare ska kunna bläddra och ta del av innehållet på alternativa sätt, till exempel genom via sidkartor med muspekare eller med tangentbordskommandon. Textade videor ökar tillgängligheten medan bild, infografik och grafer med bildbeskrivningar gör att fler kan ta del av samma information. Det är bra att tänka på att dokument och bilagor, i bland annat e-postmeddelanden eller på webbsidor, är i tillgängliga format så att man kommer åt att läsa texten med till exempel skärmläsarprogram.

Tillgängliga digitala tjänster är visuellt tydliga, har bra kontraster och teckensnitt. Lättläst och flerspråkigt innehåll ökar även tillgängligheten, medan teckenspråkiga videor inkluderar fler. På en del webbplatser kan ett tillgänglighetsutlåtande finnas som beskriver hur och i vilken grad webbplatsen uppfyller tillgänglighetskriterierna samt eventuella orsaker till att det förekommer otillgängligheter på webbplatsen.

Då man planerar en ny digital tjänst är det viktigt att i planeringsskedet tänka på hur den ska tillgänglighetsanpassas och budgetera för arbetet. Viktigt är även att tänka på tillgängligheten i underhållet av den färdiga webbplatsen. För att försäkra sig om webbtillgänglighet kan man lägga in tillgänglighetskrav i en eventuell beställning, samarbeta med den som designar den digitala tjänsten och beställa tillgänglighetsgranskning eller användartestning. För att öka tillgängligheten kan det vara bra att be webbplatsens användare om respons och korrigera sidan utgående från responsen.

Idag finns massvis med anvisningar, instruktionsvideor, utbildningar, föreläsningar och webbinarier om webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet, såsom tillgänglighet i all verksamheten kan vara avgörande för att alla skall kunna delta jämlikt. Idag omfattas inte alla organisationer av direktiven och lagen gällande webbtillgänglighet, ändå gynnar webbtillgänglighet alla och inkluderar fler. 

Skip to content